Roczny temat pracy

ROCZNY PLAN PRACY

DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZEJ PRZEDSZKOLA NR 9 W POZNANIU

NA ROK SZKOLNY 2017/2018

 

 

 

ZADANIE:

ZABAWY Z LITERATURĄ - POEZJA I PROZA DZIECIĘCA

Cele ogólne:

·        Kształtowanie zainteresowania książką oraz czytelnictwem

·        Inspirowanie dzieci do rozwijania różnorodnych form ekspresji twórczej poprzez kontakt z książką

·        Wprowadzenie dziecka w świat wartości uniwersalnych np: dobro, prawda, miłość poprzez bezpośrednie obcowanie z książką

·        Zachęcenie dorosłych do codziennego czytania dzieciom

Cele szczegółowe:

·        Rozwijanie ekspresji twórczej (plastyczna, ruchowa, muzyczna, słowna) i wyobraźni dziecka

·        Budowanie i wzmacnianie więzi między dorosłym i dzieckiem

·        Kształtowanie emocjonalnego rozwoju dzieci

·        Doskonalenie pamięci, języka i wyobraźni, uczenie myślenia oraz koncentracji

·        Wpajanie wartości moralnych

·        Zapobieganiu uzależnienia id komputerów i telewizji

·        Kształtowanie nawyku czytania i zdobywania wiedzy

·        Pomaganie dziecku w poznawaniu różnych postaw bohaterów literackich

·        Przyzwyczajanie do różnorodnych form obcowania z literaturą

·        Tworzenie sytuacji edukacyjnych umożliwiających dziecku zdobywanie informacji w toku jego samodzielnego działania (wycieczki do biblioteki, księgarni, czytelni)

 

BIP      Wszystkie prawa zastrzeżone. Przedszkole nr 9 w Poznaniu - 2012      Realizacja: E1-Interactive - strony www