TEMAT: LICZYMY, DZIAŁAMY, PRZEKSZTAŁCAMY, Z MATEMATYKĄ PROBLEMÓW NIE MAMY.

ZADANIE:

 

TEMAT: LICZYMY, DZIAŁAMY, PRZEKSZTAŁCAMY, Z MATEMATYKĄ PROBLEMÓW NIE MAMY.

 

CELE OGÓLNE:

  • kształtowanie kompetencji matematycznych dzieci

  • inspirowanie dzieci do badania i przekształcania rzeczywistości

  • ukazanie dzieciom matematyki jako nauki ciekawej i przydatnej

  • rozwijanie wyobraźni

 

CELE SZCZEGÓŁOWE:

  • nabywanie biegłości w mierzeniu, ważeniu, porównywaniu, przeliczaniu, konstruowaniu i klasyfikowaniu

  • kształtowanie orientacji w schemacie własnego ciała i stosunków przestrzennych

  • zachęcanie do zabaw twórczych i badawczych

  • udział w konkursach plastycznych, muzycznych, recytatorskich

  • dostrzeganie treści matematycznych w otaczającym świecie

  • wykorzystanie aktywnych metod pracy z dzieckiem