014959
krasnal-2

Roczny temat pracy

wiewiorka

TEMAT: Dbamy o siebie oraz o innych 2021/2022.

Roczny temat pracy: Dbamy o siebie oraz o innych.

CELE:

– Wdrażanie do higienicznego trybu życia i prozdrowotnych zachowań

– Propagowanie zdrowego odżywiania, dostarczanie podstawowej wiedzy związanej ze zdrowym odżywianiem

– Stworzenie przedszkolnej książki kucharskiej

– Kształtowanie u dzieci  postawy gotowości niesienia pomocy innym poprzez udział w akcjach charytatywnych

– Organizowanie zabaw ruchowych, muzycznych, plastycznych w połączeniu z pojęciami z edukacji zdrowotnej

– Wyrabianie u dzieci nawyków zdrowego i bezpiecznego trybu życia poprzez literaturę

– Wykorzystanie aktywnych metod twórczych w pracy z dzieckiem

– Zachęcanie rodziców i społeczności lokalnej do współdziałania w promowaniu
zdrowia, aktywności fizycznej oraz odporności emocjonalnej przedszkolaków

Skip to content