Poznań,

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

w  Przedszkolu nr 9 Zbyszka i Jagienki w Poznaniu

ZADANIE:

ZABAWY Z LITERATURĄ – POEZJA I PROZA DZIECIĘCA

Cele ogólne:

 • Kształtowanie zainteresowania książką oraz czytelnictwem
 • Inspirowanie dzieci do rozwijania różnorodnych form ekspresji twórczej poprzez kontakt z książką
 • Wprowadzenie dziecka w świat wartości uniwersalnych np: dobro, prawda, miłość poprzez bezpośrednie obcowanie z książką
 • Zachęcenie dorosłych do codziennego czytania dzieciom

Cele szczegółowe:

 • Rozwijanie ekspresji twórczej (plastyczna, ruchowa, muzyczna, słowna) i wyobraźni dziecka
 • Budowanie i wzmacnianie więzi między dorosłym i dzieckiem
 • Kształtowanie emocjonalnego rozwoju dzieci
 • Doskonalenie pamięci, języka i wyobraźni, uczenie myślenia oraz koncentracji
 • Wpajanie wartości moralnych
 • Zapobieganiu uzależnienia od komputerów i telewizji
 • Kształtowanie nawyku czytania i zdobywania wiedzy
 • Pomaganie dziecku w poznawaniu różnych postaw bohaterów literackich
 • Przyzwyczajanie do różnorodnych form obcowania z literaturą
 • Tworzenie sytuacji edukacyjnych umożliwiających dziecku zdobywanie informacji w toku jego samodzielnego działania (wycieczki do biblioteki, księgarni, czytelni)