014959
krasnal-2

Polskie zwierzęta

wiewiorka

Polskie zwierzęta

Polskie zwierzęta

  1. Zwierzęta żyjące w Polsce – obejrzyj prezentację lub film

https://www.slideshare.net/thequroks/zwierzta-lene-prezentacja-power-point

https://www.youtube.com/watch?v=nD6lfTjdJXw

http://36gdh.pl/wp-content/uploads/2014/01/Tropy-zwierz%C4%85t-w-Polsce.pdf

 

  1. Co to jest Park Narodowy?

Park narodowy – jedna z form ochrony przyrody w Polsce. Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody z 2004 r.[1] obejmuje obszar wyróżniający się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, społecznymi, kulturowymi i edukacyjnymi, o powierzchni nie mniejszej niż 1000 ha, na którym ochronie podlega cała przyroda oraz walory krajobrazowe. Park narodowy tworzy się w celu zachowania różnorodności biologicznej, zasobów, tworów i składników przyrody nieożywionej i walorów krajobrazowych, przywrócenia właściwego stanu zasobów i składników przyrody oraz odtworzenia zniekształconych siedlisk przyrodniczych, siedlisk roślin, siedlisk zwierząt lub siedlisk grzybów.

  1.  Praca z KP4.31a – łączenie liniami symboli parków narodowych ze zdjęciami zwierząt pokazanych na tych symbolach, doskonalenie zdolności grafomotorycznych i koordynacji wzrokowo-ruchowej, poszerzanie wiedzy ogólnej.
  2.  „Żubr” – odnalezienie Białowieży na mapie, poznanie ciekawostek na temat żubra. Dzieci z pomocą rodzica odnajdują Białowieżę na mapie Polski. 

 Ciekawostki na temat żubra:

– żyje w puszczy, jest największym dziko żyjącym ssakiem w Europie. Ma gęsty płaszcz, który ma kolor od ciemnego do złotobrązowego. Grzywa jest długa i rozłożona na czole i pod szyją. Ogon jest długi, mierzy od 30 do 80 cm. Obie płcie mają rogi wystające na zewnątrz i zakrzywione do góry. Wielkość: Pod względem długości mają one od 2,1 do 3,5 m, natomiast wysokość od 1,6 do 1,95 m. Dziś Białowieża jest domem dla prawie 600 żubrów. Jednak ogólnie rzecz biorąc, gatunek ten powoli się odbudowuje. W 1996 roku Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody zakwalifikowała żubra jako gatunek zagrożony. Od tego czasu jego status został zmieniony na gatunek wrażliwy. W przeszłości, zwłaszcza w średniowieczu, powszechnie zabijano go dla skóry i rogów. Samce ważą od 400 do 920 kg, podczas gdy waga samic wynosi od 300 do 540 kg. Żubr jest zwierzęciem narodowym Polski i Białorusi. Roślinożerca ma gruby kształt ciała, z wyraźnym garbem na ramionach i krótką szyją.

  1. Praca z KP4.31b – doskonalenie zdolności grafomotorycznych, poszerzanie wiedzy przyrodniczej.
  2. Zwierzęta leśne i rymowanki o zwierzętach

https://www.youtube.com/watch?v=WKIjwCT_oMI

 

                                                                Miłego dnia!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Skip to content