Opłata za Przedszkole

Opłata za Przedszkole w roku szkolnym 2020-2021 wynosi 8,50 zł