ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE GRUPA II PAŹDZIERNIK (dodano 2018-09-09)

 

                  

Zamierzenia na miesiąc październik

Grupa II „Wiewiórki”

·         Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych- mycie rąk po zabawie i przed posiłkami

·         Wdrażanie do poszanowania wytworów pracy kolegów

·         Wdrażanie do przestrzegania reguł zabawy oraz zgodnej zabawy

·         Wdrażanie do uważnego słuchania, wykonywania poleceń i obserwowania

·         Doskonalenie umiejętności przeliczania oraz grupowania według określonej cechy

·         Poznanie drzew owocowych: jabłoni, gruszy, śliwy raz znaczenia jedzenia owoców dla zdrowia

·         Doskonalenie umiejętności posługiwania się pojęciami dotyczącymi położenia przedmiotów w przestrzeni: przed, w, obok, wysoko, nisko, wyżej, niżej, najwyżej, najniżej

·         Rozwijanie sprawności manualnej i ruchowej, uwagi i pamięci

·         Doskonalenie umiejętności liczenia, wdrażanie do poprawnej odmiany liczebników: jeden, dwa, trzy

·         Kształcenie umiejętności układania elementów w szeregu, dobierania w pary

·         Nabywanie doświadczeń związanych z konstruowaniem

·         Ćwiczenie ruchomych narządów mowy ze szczególnym zwróceniem uwagi na pionizowanie mięśni języka

·         Doskonalenie spostrzegawczości wzrokowej i dokładności poprzez dopasowywanie elementów, kształtowanie umiejętności rozmieszczania elementów w kompozycji,

·         Rozwijanie umiejętności tworzenia rytmicznego układu według wzoru

·         Kształcenie słuchu i poczucia rytmu orz umiejętności rozpoznawania dźwięków wysokich i niskich

powrót

BIP      Wszystkie prawa zastrzeżone. Przedszkole nr 9 w Poznaniu - 2012      Realizacja: E1-Interactive - strony www