ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE GRUPA IV MARZEC (dodano 2019-03-03)

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE GRUPA IV SŁONECZKA

MARZEC

1.       W MARCU JAK W GARNCU - utrwalanie informacji o charakterystycznych cechach wiosny; doskonalenie umiejętności matematycznych – aspekt porządkowy liczb; rozwijanie zainteresowań badawczych; wprowadzenie litery w na przykładzie wyrazu wazon; wdrażanie do odpowiedzialności za własne zdrowie i samopoczucie; rozwijanie kompetencji językowych przez analizę i syntezę głosek w słowach; tworzenie kalendarza pogody; rozwijanie umiejętności odczytywania prognozy pogody oraz prezentowania jej na forum grupy;

2.       PORZĄDKI W OGRODZIE - pobudzanie rozwoju intelektualnego przez eksperymentowanie, stawianie hipotez i ich sprawdzanie; doskonalenie umiejętności matematycznych przez określanie objętości płynów; doskonalenie umiejętności słuchania tekstu i wypowiadania się na temat jego treści; wprowadzenie litery C, c; rozwijanie kompetencji arytmetycznych przez wprowadzenie zapisu dodawania cyfr; kształtowanie postawy proekologicznej – zakładanie przedszkolnej uprawy roślin; rozwijanie kompetencji matematycznych przez porządkowanie obiektów według określonych cech; rozwijanie umiejętności wykonywania prac przestrzennych;

3.       WITAJ WIOSNO - utrwalenie informacji o kierunkach wędrówek ptaków – samodzielne wyszukiwanie informacji; wprowadzenie litery g na przykładzie wyrazu globus; rozwijanie kompetencji matematycznych przez stosowanie liczebników głównych i porządkowych; doskonalenie umiejętności interpretowania muzyki ruchem; kształtowanie wrażliwości estetycznej; rozwijanie pamięci wzrokowej; powitanie wiosny; układanie obrazków i opowiadanie historyjki zgodnie z chronologią wydarzeń;

4.       ZWIERZĘTA NA WIEJSKIM PODWÓRKU - wdrażanie do samodzielnego wyszukiwania i weryfikowania informacji dotyczących pracy w gospodarstwie, rozwijanie umiejętności współpracy, wprowadzenie litery ł, kształcenie kompetencji językowych przez analizę i syntezę głosek w słowach; rozwijanie wiedzy przyrodniczej na temat zwierząt; doskonalenie sprawności narządów artykulacyjnych; rozwijanie spostrzegawczości słuchowej i wiedzy na temat zwierząt gospodarskich, ćwiczenie pamięci słuchowej; wykonanie pasty jajecznej – zachowanie zasad higieny i bezpieczeństwa podczas prac kuchennych

 

Marzanna zła panna - piosenka

 

Marzanna zła panna
smutki i choroby
zabiera ze sobą
do głębokiej wody.

Ref: La la lala la la do głębokiej wody.

Niech płynie do morza,
niechaj szybko znika.
A my już wiosenkę
pójdziemy powitać

 

Ref: La la lala la la pójdziemy powitać.

powrót

BIP      Wszystkie prawa zastrzeżone. Przedszkole nr 9 w Poznaniu - 2012      Realizacja: E1-Interactive - strony www