ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE GRUPA IV KWIECIEŃ (dodano 2018-04-03)

 

Plan pracy dydaktyczno – wychowawczej kwiecień – SŁONECZKA

·         Rozwijanie samodzielności w ubieraniu się: zapinanie guzików, zapinanie i sznurowanie butów

·         Nazywanie zwierząt i ich potomstwa, poznanie roli zwierząt hodowlanych w życiu człowieka.

·         Wdrażanie do opieki nad zwierzętami domowymi.

·         Kształtowanie przywiązania do symboli narodowych.

·         Zachęcanie do udziału w różnego rodzaju akcjach na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego.

·         Doskonalenie umiejętności klasyfikowania według dwóch lub więcej cech;

·         Rozwijanie umiejętności przeliczania elementów, porządkowania zbiorów.

·         Rozwijanie umiejętności wykonywania czynności matematycznych podczas zabaw; kodowanie i dekodowanie czynności za pomocą cyfr(1–8) i znaków (=, +).

·         Rozwijanie percepcji słuchowej i wzrokowej na materiale konkretnym, obrazkowym i symbolicznym.

·         Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – kolejność czynności.

·         Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.

·         Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej i wzrokowej wyrazów.

·         Wprowadzenie liter j, J; w, W; f, F odszukiwanie poznanych liter wśród innych znaków; czytanie sylab, wyrazów, prostych zdań w zakresie poznanych liter.

·         Przestrzeganie ustalonych zasad w grupie przedszkolnej, w ogrodzie przedszkolnym, w trakcie spacerów.

·         Zachęcanie do samodzielności w zakresie dbania o porządek w kącikach, w szafkach indywidualnych w szatni.