ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE GRUPA IV CZERWIEC (dodano 2018-06-04)

 

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZEJ DLA DZIECI SZEŚCIOLETNICH NA MIESIĄC CZERWIEC

 

Kształcenie percepcji wzrokowej – odszukiwanie elementów na obrazku, układanie symboli (liter, cyfr) według wzoru i z pamięci.

Czytanie prostych wyrazów i zdań.

Rozwijanie umiejętności różnicowania i nazywania kierunków w przestrzeni i na kartce.

Wdrażanie do rozwiązywania zadań z treścią.

Dekodowanie i kodowanie informacji za pomocą znaków i liczb.

Utrwalenie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słuchowej wyrazów.

Zachęcanie do prowadzenia obserwacji i eksperymentów i wyciągania wniosków na ich podstawie.

Rozbudzanie zainteresowania zjawiskami atmosferycznymi.

Uświadamianie, że wszyscy mają równe prawa.

Zwracanie uwagi na nierówności ekonomiczne panujące pomiędzy ludźmi i zwracanie uwagi, że nie należy się chwalić tym, co się posiada.

Uświadamianie, że dzielenie się może sprawiać radość wszystkim.

Aktywne włączanie dzieci w przygotowania do rodzinnego święta

Umożliwienie wspólnej zabawy dzieciom i ich rodzicom; czerpanie radości ze wspólnej zabawy.

Rozbudzanie zainteresowania pięknem krajobrazów Polski.

Rozwijanie umiejętności obserwowania, porównywania, wyodrębniania cech charakterystycznych dla danego krajobrazu.

Uświadomienie niebezpieczeństwa wynikającego z nieprzestrzegania zakazów podczas zabaw wakacyjnych.Rozwijanie zainteresowania szkołą jako nowym środowiskiem; umożliwienie poznania i zaaklimatyzowania się w nowym środowisku, tworzenie pozytywnego obrazu szkoły.

powrót

BIP      Wszystkie prawa zastrzeżone. Przedszkole nr 9 w Poznaniu - 2012      Realizacja: E1-Interactive - strony www