ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE GRUPA III LUTY (dodano 2018-02-01)

 

        

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE GRUPA III „WESOŁE NUTKI”

LUTY

1.       KARNAWAŁOWE ZABAWY – udział dzieci w dekorowaniu sali ozdobami karnawałowymi, udział w balu karnawałowym zorganizowanym dla wszystkich dzieci w przedszkolu, wypowiadanie się na określony temat, budowanie zdań poprawnych gramatycznie, doskonalenie spostrzegawczości wzrokowej, posługiwanie się nazwami kolorów i określeniami: okrągłe, podłużne, małe, duże, grupowanie obrazków według: koloru, kształtu, wielkości, kształtowanie umiejętności kodowania i dekodowania informacji, doskonalenie liczenia, rozwijanie sprawności manualnej, dobieranie elementów w pary, poznanie obrazu graficznego głoski b

2.       ZIMĄ POMAGAMY PTAKOM – rozumienie potrzeby dokarmiania ptaków w zimie, obserwowanie ptaków gromadzących się w karmniku, rozpoznawanie niektórych z nich i podawanie ich nazw, np. wróbel, gołąb, sikora, wrona, ustalanie kolejności wydarzeń w czasie i używaniem określeń z tym związanych: na początku, potem, na koniec, ćwiczenia w przeliczaniu w zakresie 6, wprowadzanie dzieci w sens rozwiązywania zadań z treścią wymagających dodawania, słuchanie utworów o ptakach, wykonywanie prac plastycznych

3.       POZNAJEMY ZAWODY – doskonalenie spostrzegawczości wzrokowej, posługiwanie się określeniami dotyczącymi położenia przedmiotów w przestrzeni, poznawanie wybranych zawodów, specyfiki z nimi związanej, usprawnianie narządów artykulacyjnych – ćwiczenia czynne i bierne (automasaż), poprawna artykulacja dźwięków trzech szeregów: syczącego, szumiącego i ciszącego na głoskach i zgłoskach bz, szu i ciach, poznanie obrazu graficznego głoski f

4.       WYNALAZKI - doskonalenie umiejętności odczytywania wyrazów, zdań w obrębie poznanych liter oraz globalnego czytania wyrazów związanych z tematyką zajęć, wizyta na Politechnice, poznawanie właściwości fizycznych i chemicznych wody i ognia, zapoznanie ze znakiem graficznym liczby siedem – cyfrą 7, rozwijanie wyobraźni, kreatywności, twórczej postawy oraz poczucia estetyki, poznanie obrazu graficznego głoski r

 

Kochajmy Ptaki - piosenka

Po ulicy wróbel skacze, parku gwiżdże zwinny kos,
A na łące dwa derkacze wiodą spór na cały głos.

Ref.: Kochajmy ptaki, kochajmy ptaki, niech nam śpiewają cały czas,
Kochajmy ptaki, kochajmy ptaki, iIch przyjacielem każdy z nas.

Lecą ptaki w ciepłe kraje gdy jesienny wicher dmie,
Lecz niemało pozostaje, gdy dokuczy mróz i śnieg.

Biały puch okrywa ziemię i konary nagich drzew,
Okruszyny więc sypiemy, by nie zamilkł ptaków śpiew.

 

powrót

BIP      Wszystkie prawa zastrzeżone. Przedszkole nr 9 w Poznaniu - 2012      Realizacja: E1-Interactive - strony www