ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE GRUPA I KWIECIEŃ (dodano 2018-04-03)

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC KWIECIEŃ – GRUPA I

 

 

1.Doświadczenia emocjonalno-społeczne:

 

                     kształtowanie nawyku mycia rąk po zabawie i przed posiłkiem.

                     zwracanie uwagi na przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.

                     wdrażanie do szanowania wytworów pracy kolegów i koleżanek.

                     odzwierciedlanie w zabawie własnych spostrzeżeń i doświadczeń.

                     przygotowanie do życia w społeczeństwie przez wdrażanie do zgodnej współpracy w zespole oraz czerpanie radości ze wspólnej zabawy.

                     kształtowanie właściwych postaw i zachowań podczas wizyty u lekarza.

 

 

2.Doświadczenia sensoryczno-motoryczne i poznawcze:

 

                     wdrażanie do uważnego słuchania utworu.

                     poznanie pracy lekarza oraz narzędzi i przyborów potrzebnych mu do pracy.

                     doskonalenie umiejętności budowania wypowiedzi zrozumiałej dla otoczenia.

                     wzbogacanie słownika o wyrazy: pacjent, stetoskop

                     rozwijanie umiejętności rysowania na płaszczyznach w różnych kierunkach.

                     rozumienie potrzeby spożywania produktów potrzebnych do zachowania zdrowia.

                     zapoznanie z pracami wykonywanymi w ogrodzie wiosną, rozpoznawanie i nazywanie narzędzi ogrodniczych.

                     rozwijanie umiejętności budowania wypowiedzi poprawnej gramatycznie.

                     wdrażanie do uważnego słuchana utworu.

                     poznanie pracy ogrodnika – czynności, jakie wykonuje, oraz jego narzędzi pracy.

                     ćwiczenie mięśni narządów mowy.

powrót

BIP      Wszystkie prawa zastrzeżone. Przedszkole nr 9 w Poznaniu - 2012      Realizacja: E1-Interactive - strony www