ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE GRUPA I LUTY (dodano 2017-02-03)

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne na miesiąc luty w grupie I

KARNAWAŁOWE ZABAWY:

Doświadczenia emocjonalno-społeczne:

- wdrażanie do zachowania porządku w najbliższym otoczeniu

- czerpiemy radość ze wspólnej zabawy, zwracamy uwagę na zasady

bezpieczeństwa

Doświadczenia sensoryczne, motoryczne i poznawcze:

- rozmawiamy o karnawale, poznajemy takie wyrażenia jak karnawał,

girlanda, serpentyna, konfetti

- utrwalamy nazwy kolorów podstawowych, zabawa chustą animacyjną,

zabawa balonami, klasyfikacja balonów wg koloru

IDZIEMY DO FRYZJERA:

Doświadczenia emocjonalno-społeczne:

- utrwalamy nawyk mycia rąk po zabawie i przed posiłkiem

- wdrażamy do używania zwrotów grzecznościowych

- pokonywanie lęku przed wizytą u fryzjera

Doświadczenia sensoryczne, motoryczne i poznawcze:

- poznajemy pracę fryzjera

- rozumiemy określenia czasowe: na początku, potem, na końcu

- używamy liczebniki główne i porządkowe w zakresie 1-3

- składamy obrazki zgodnie z chronologią wydarzeń

- zabawa instrumentami muzycznymi - kształcenie słuchu, poczucia rytmu

i reakcji na sygnał

- doskonalenie spostrzegawczości słuchowej - kojarzenie dźwięku

z przedmiotem

PIOSENKA „Balonik”:

Był sobie raz balonik,

Niebieski w kropki złote,

Nie umiał wcale latać,

Choć wielką miał ochotę.

Aż przyszła noc gwiaździsta,

Noc tańca i muzyki,

Tej nocy sam karnawał,

Sprzedawał baloniki.