Grupa IV Słoneczka

Słoneczka to dzieci z najstarszej grupy,  6- letnie. Prowadzone w roku 2020/2021 przez Elżbietę Szylin i Martę Zieniuk