Grupa IV Słoneczka

Słoneczka to dzieci z najstarszej grupy, 5- i 6- letnie. Mamy 12 dziewczynek i 13 chłopców.