Słoneczka to dzieci z najstarszej grupy 5 i 6 letnie. W tym roku grupę słoneczek tworzy 10 dziewczynek i 15 chłopców.