Wiewiórki to dzieci 4 i 5 – letnie. Prowadzone w 2020/2021 przez Katarzynę Kawałek i Alicję Oleszyńską