014959
krasnal-2

Grupa III Wesołe nutki

wiewiorka

CIEKAWE WYDARZENIA W PAŹDZIERNIKU

12.10 – Wycieczka na plac zabaw „Fikołki” do centrum handlowego Poznania. Gr. 2, 3,4. Prosimy, aby dzieci były ubrane na sportowo. 19.10 – Fundacja Wiewiórki Julii – spotkanie on-line. 26.10 – Fundacja Wiewiórki Julii – spotkanie on-line. Cały październik – zbiórka suchej i mokrej karmy dla zwierząt ze schroniska. Veoliada – kontynuacja projektu, olimpiada sportowa […]

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne na Październik

Ogólne cele dydaktyczno-wychowawcze: Budzenie zainteresowania czytaniem. Wdrażanie do uważnego słuchania. Rozwijanie czynnego słownika dziecka. Rozwijanie sprawności wypowiadania się. Rozwijanie myślenia logicznego – klasyfikowanie obrazków, porządkowanie według określonego kryterium. Kształtowanie koordynacji wzrokowo-ruchowej – kształtowanie poczucia rytmu. Kształtowanie sprawności fizycznej – szybkości, zwinności i zręczności. Właściwe reagowanie na sygnały i polecenia N. Rozpoznawanie i nazywanie części garderoby. […]

Skip to content