014959
krasnal-2

Grupa III Wesołe nutki

wiewiorka

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc marzec

– rozwijanie zainteresowań związanych z kosmosem, podróżami kosmicznymi, wynalazkami służącymi człowiekowi w życiu codziennym;– wprowadzenie pojęć: wiedza, wytrwałość, Układ Słoneczny, astronauta, załoga, kapitan, sieć internetowa, wynalazca, rolnik, sianie, sadzenie;– uświadamianie korzyści i niebezpieczeństw związanych z korzystania z zasobów internetowych;– rozwijanie percepcji słuchowej poprzez zabawy z wykorzystaniem zagadek słuchowych (rozpoznawanie i różnicowanie dźwięków, wysłuchiwanie słowa w […]

Odbiór dzieci

W momencie odbioru dziecka z przedszkola w holu placówki mogą przebywać jedynie 3 osoby. Prosimy o możliwe szybkie ubieranie dzieci i opuszczenie budynku, żeby umożliwić innym wejście do przedszkola. Przypominamy o obowiązkowym osłanianiu nosa i ust przy każdorazowym wejściu do budynku.

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc luty

• kształtowanie właściwych postaw dzieci, takich jak szacunek do ludzi, zwierząt, środowiska przyrodniczego, itp. oraz odkrywanie rozumiane jako ciekawość poznawcza, chęć poznawania nowych miejsc, osób, zjawisk, itp., • wyrabianie nawyku podejmowania konkretnych działań zmierzających do ochrony środowiska (segregacja śmieci, oszczędzanie wody i prądu, dbałość o czystość wody i powietrza, racjonalne gospodarowanie wodą);• kształtowanie umiejętności argumentowania […]